Skip to main content

matière de cookies et de confidentialité

We onderscheiden functionele en niet-functionele cookies. Als je verder surft op onze website aanvaard je de functionele cookies. Deze zijn erop gericht om de websites goed te doen functioneren. We vragen jouw toestemming om niet-functionele cookies te gebruiken. Je kan jouw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat deze intrekking een gevolg heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking. Hiermee volgen wij en derden jouw surfgedrag op onze websites. Zo kunnen we zien wanneer je ons bezoekt, hoe lang je blijft, waarnaar je kijkt, wat je aanklikt, en ook via welke reclame je bij ons terecht kwam, ook zullen we soortgelijke technologische evoluties inzetten om nog beter te begrijpen wat jou interesseert. Dit doen we om onze emails persoonlijker te maken als we jou reeds kennen, ook om jou beter te kunnen helpen aan het product dat jou boeit, en om jou onze publiciteit te tonen op andere websites van derden die jou kunnen aanspreken. Via jouw IP adres kunnen we je makkelijk herkennen als je in het verleden reeds met ons contact zocht.

Naast eigen cookies, gebruiken wij cookies van bedrijven als Youtube, Google, Facebook, en andere affiliate partners. Sommige cookies dienen om partners te belonen voor hun inspanningen om jou tot bij ons te brengen, andere dienen om aan remarketing te kunnen doen: dit is jouw reclame laten zien op andere websites, terwijl je onze website reeds verliet.

Je kan cookies altijd zelf verwijderen, in jouw browsers. Dit staat hier uitgelegd:

‍De cookies worden opgeslagen voor een periode van 365 dagen.
De verzamelde data wordt verwerkt door onze marketingleveranciers.

Je hebt allen tijde het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Je kan deze rechten uitoefenen, door te mailen naar info@fjordred.be

De verantwoordelijke is N.V. Brussels Development Company (BRU.DC) met haar zetel te Brussel, Louizalaan 65, ingeschreven in de KBO onder nummer BE 0735.665.519. Je kan ons steeds bereiken op info@fjordred.be

Lettres d’information – courriels

Als je van ons nieuwbrieven of mails ontvangt, is dit om je op de hoogte te brengen van de projecten waarvoor je informatie gevraagd hebt of voor soortgelijke producten. Je gaf ons hiervoor jouw toestemming door zelf aan te vinken dat je graag de nieuwsbrief wou ontvangen en graag promoties ontvangt via email. Uiteraard kan je op gelijk welk moment uitschrijven, onderaan elke mail. Je hebt dus steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Dit kan door je uit te schrijven op de mail, of door ons te mailen op info@fjordred.be . De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Jouw naam, mailadres, taal en postcode zijn uiteraard onontbeerlijke persoonlijke gegevens om te verzamelen. In principe ontvangen we deze informatie van jou. Als je er echter voor koos om je te registreren via een social media account, ontvingen we deze gegevens via de Social Media.  We raden je dan ook aan om de privacy policy van het door jou gebruikte Social Medium te lezen en aan te duiden welke gegevens men mag doorgeven aan derden zoals ons, en voor welk soort verwerking. Als je aan jouw Social Medium niet de toestemming gaf dat de ontvanger jouw gegevens mag doorgeven aan verbonden ondernemingen, dan zullen wij jouw toestemming hiervoor opnieuw vragen.

Wij verzamelen ook informatie over wat je reeds kreeg van informatie, of je het opende, of je klikte op één van de links, en nog andere metadata, en zullen dit in de toekomst ook uitbreiden met wat technisch mogelijk is. Deze data wordt bewaard bij verwerkers (mailsoftware providers). Wij kunnen jouw gegevens eveneens doorgeven aan derde partijen (inclusief overheden), indien wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken. Als je jou inschrijft op onze nieuwsbrief, geven we jouw naam, mailadres en postcode en interesses ook door aan Verbonden ondernemingen met soortgelijke producten zodat ook zij jou nuttige informatie kunnen bezorgen. Je hebt te allen tijde het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Je kan deze rechten uitoefenen door te mailen naar info@fjordred.be.

Wij blijven je mailen tot je aangeeft, door uitschrijving, niets meer te willen ontvangen. Het idee om vastgoed aan te kopen als 2de verblijf of belegging houdt vele mensen bezig, en kan vaak maar na 5 of 10 jaar resulteren tot een aankoop. Daarom bewaren we jouw gegevens tot 5 jaar na jouw laatste contact met onze firma.

De verantwoordelijke is N.V. Brussels Development Company (BRU.DC) met haar zetel te Brussel, Louizalaan 65, ingeschreven in de KBO onder nummer BE 0735.665.519

Je kan ons steeds bereiken op info@fjordred.be.

Conversations commerciales

Door elkaar te ontmoeten wordt heel wat persoonlijke informatie gedeeld met elkaar, de informatie die relevant is om je verder te kunnen helpen, wordt vaak genoteerd door onze commerciële mensen in een CRM systeem. Dit zijn oa jouw naam, adres, contactgegevens, voorkeuren, budget, verwachtingen, inhoud van de vervolgafspraken,.. Wij kunnen jouw gegevens eveneens doorgeven aan derde partijen (inclusief overheden), indien wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken of wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst.

Deze informatie wordt gebruikt voor automatische besluitvorming en profiling. Dit helpt ons te bepalen naar welk event we jou het best uitnodigen, welke projecten we best voorstellen, welke verkopers de beste match met jou zullen hebben, welke infothema’s jou het best boeien, of we op korte termijn moeten zoeken naar een investeringstermijn of beter enkele maanden of jaren moeten wachten, wanneer we jou het best telefonisch bereiken,… Je hebt uiteraard te allen tijde het recht om jou hiertegen te verzetten. Dit kan door dit eenvoudigweg te mailen naar info@fjordred.be  voordat het gesprek plaatsvindt. De reeds verwerkte informatie laten wissen, of uw andere rechten uitoefenen (zie verder) kan met een eenvoudig mailtje, dat u kan sturen naar info@fjordred.be.

Deze informatie is steeds raadpleegbaar en wordt niet langer dan 5 jaar opgeslagen na elke actieve herbevestiging, omdat onze ervaring leert dat dit de periode is waarbinnen mensen daadwerkelijk overgaan tot hun eerste aankoop. Als je beslist om een optie te nemen, wordt ook jouw rekeningnummer bewaard voor 3 jaar.  Door deze policy te aanvaarden bij het doorgeven van jouw contactgegevens, via een opt –in , geef je toestemming  om de hierboven vermelde gegevens te verwerken. Je hebt ook steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Dit kan o.a. door ons te mailen op info@fjordred.be  De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Je hebt te allen tijde het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Je kan deze rechten uitoefenen, door te mailen naar info@fjordred.be

De verantwoordelijke is N.V. Brussels Development Company (BRU.DC) met haar zetel te Brussel, Louizalaan 65, ingeschreven in de KBO onder nummer BE 0735.665.519

Acquérir de l’immobilier

Als je beslist om klant te worden delen we heel wat informatie met elkaar. Veel persoonsgebonden informatie vindt men terug in de akte (identiteitsgegevens, nationaalnummer, huwelijksstelsel, rekeningnummers, …. ). Het spreekt voor zich dat dit uiterst gevoelige informatie is en dat dit slechts voor een handvol mensen in onze organisatie toegankelijk is, inzoverre we deze informatie nodig hebben om onze overeenkomst met elkaar goed te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten. Indien je jouw gegevens niet met ons deelt kunnen wij de verkoop van het vastgoed niet afhandelen. Wij kunnen jouw gegevens eveneens doorgeven aan derde partijen (inclusief overheden), indien wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken of wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Je hebt te allen tijdehet recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Je kan deze rechten uitoefenen door te mailen naar info@fjordred.be

De verantwoordelijke is N.V. Brussels Development Company (BRU.DC)
Projectontwikkeling met haar zetel te Brussel, Louizalaan 65, ingeschreven in de KBO onder nummer BE 0735.665.519

Exploitation

Als je bij ons vastgoed gekocht hebt én een uitbatingsmandaat bent aangegaan voor de exploitatie ervan; dan verwerken wij persoonsgebonden informatie om deze overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Dit gaat over jouw rekeningnummer voor de uitbetalingen, de noodzakelijke identiteitsgegevens en de correspondentie die we met jou hierover voeren. Deze data wordt bewaard bij onze CRM-partner en cloudproviders. Wij kunnen jouw gegevens eveneens doorgeven aan derde partijen (inclusief overheden), indien wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken of wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Wij kunnen de overeenkomst niet uitvoeren indien je jouw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt.‍

Je hebt allen tijdehet recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Je kan deze rechten uitoefenen door te mailen naar info@fjordred.be.

We houden deze gegevens bij  tot 3 jaar na het beëindigen van jouw uitbatingsmandaat (bijvoorbeeld als je het vastgoed hebt doorverkocht) De verantwoordelijke is N.V. Brussels Development Company (BRU.DC) met haar zetel te Brussel, Louizalaan 65, ingeschreven in de KBO onder nummer BE 0735.665.519

Je kan ons steeds bereiken op info@fjordred.be

postuler

Tof dat je overweegt om bij ons te solliciteren voor een functie. Wij bewaren uiteraard je cv en de bijhorende correspondentie, en noteren wat je ons vertelde tijdens eventuele gesprekken. Wij vragen je toestemming op het moment dat je via de websites jouw cv verstuurt, uiteraard kan je te allen tijde de toestemming intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, voor de intrekking daarvan.

Je hebt te allen tijdehet recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Je kan deze rechten uitoefenen door te mailen naar info@fjordred.be

Ook geven we jouw kandidatuur en de daarbij verkregen informatie, door onder Verbonden Ondernemingen, mocht blijken dat jouw profiel beter geschikt kan zijn voor hen. De verwerking van de gegevens gebeurt via onze CRM-systeem-provider. Wij kunnen jouw gegevens eveneens doorgeven aan derde partijen (inclusief overheden), indien wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken of indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.We houden jouw gegevens bij gedurende 3 jaarin een wervingsreserve. De verantwoordelijke is N.V. Brussels Development Company (BRU.DC) met haar zetel te Brussel, Louizalaan 65, ingeschreven in de KBO onder nummer BE0735.665.519

Je kan ons steeds bereiken op  info@fjordred.be

Travailler chez Fjord RED ou l’une de ses entreprises affiliées

Tof jouw als collega te kunnen verwelkomen. Om onze overeenkomst te kunnen uitvoeren, houden we persoonsgebonden informatie van jou bij.Uiteraard zijn er ook wettellijke verplichtingen en verplichtingen inzake sociaal zekerheidsrecht en arbeidsrecht waardoor wij persoonsgegevens zullen moeten verwerken. (bv invullen van een DIMONA aangifte). Dit gaat over identiteitsgegevens, maar ook alle informatie die we bekomen hebben tijdens het rekruteringsgesprek, testresultaten, inhoud van evaluatiegesprekken, rekeningnummers, burgelijke staat, je loon, historiek omtrent verlofdagen, je verjaardag, het aantal kinderen,.. en laten we deze verwerken door Itproviders en payroll providers. Wij kunnen jou niet tewerkstellen indien je deze gegevens niet aan ons wenst te bezorgen. Wij sturen deze gegevens ook door naar Verbonden Ondernemingen en andere ontvangers als verzekeraars. Wij kunnen jouw gegevens eveneens doorgeven aan derde partijen (inclusief overheden), indien wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken of indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Wij houden de gegevens 5 jaar bij, nadat je onze firma verliet. Daarna geanonimiseerd voor statistische doeleinden.

Je hebt te allen tijde het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Je kan deze rechten uitoefenen door te mailen naar info@fjordred.be

De verantwoordelijke is N.V. Brussels Development Company (BRU.DC) met haar zetel te Brussel, Louizalaan 65, ingeschreven in de KBO onder nummer BE 0735.665.519

Je kan ons steeds bereiken op info@fjordred.be