Skip to main content

Investeren in studentenkamers

Speel in op het toenemende tekort aan studentenhuisvesting

INVESTEREN IN STUDENTENKAMERS

Het concept

Investeren in studentenkamers in België is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een populaire investering. De stijgende studentenaantallen en de toenemende internationalisering van het onderwijs hebben gezorgd voor een groeiende vraag naar hoogwaardige studentenhuisvesting.

Deze groeiende vraag heeft de interesse gewekt van vastgoedbeleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomsten, potentieel aanzienlijke rendementen en diversificatie binnen hun vastgoedportefeuille. Let wel er zijn twee mogelijkheden om studentenhuisvesting aan te kopen.

Enerzijds kan dit via een aandeel of certificaat in een vennootschap. Anderzijds kan u een kamer of studio aankopen via notariële akte. Dankzij het vastgoed aan te kopen via akte kan u ook meegenieten van de voordelen van vastgoed bij een eventuele doorverkoop.

Meer informatie

Waarom investeren?

Waarom studentenkamers tegenwoordig zo geliefd zijn

Grotere vraag dan aanbod

In de drie grote Vlaamse studentensteden zijnde Gent, Leuven, Antwerpen en Brussel is er groeiend tekort aan studentenwoningen. Vergunningen voor nieuwe projecten zijn in deze historische studentensteden schaars omdat er in deze steden ook een tekort is aan nieuwbouwappartementen voor gezinnen. Het huidige aanbod is bovendien vaak verouderd en niet meer volgens de hedendaagse normen. De woningnood voor studenten dreigt in de toekomst nog erger te worden. Zo zouden er in Brussel tegen 2030 tot 50.000 eenheden tekort zijn.

Passief inkomen

Studentenkamers zijn een bron van passief inkomen zijn. Ouders of studenten betalen doorgaans maandelijkse huur, wat investeerders een regelmatige inkomstenstroom oplevert. Procentueel gezien een hoge huur voor de lage instapprijs. Gezien studentenkamers onder gemene huur vallen zijn wanbetalers quasi onmogelijk.

Diversificatie van vastgoedportefeuille

Investeerders kunnen studentenkamers gebruiken als een vorm van diversificatie in hun vastgoedportefeuille. Het kan een aanvulling zijn op andere vastgoedbeleggingen, zoals woningen, appartementen, hotelkamers of commerciële eigendommen.

Stijgende huurprijzen

In 2022 betaalde een student maandelijks in Brussel gemiddeld tussen 490 en 650 euro voor een kamer of studio, exclusief kosten. In 2023 werden de huren geïndexeerd met maar liefst 11%. Jaar na jaar stijgen de huurprijzen door het tekort. Brussel spant de kroon met prijzen tot 20% boven het Belgisch gemiddelde ongeacht het kamertype.

Stabiele vastgoedwaarde

Omdat er een constante vraag naar studentenhuisvesting is, kunnen studentenkamers een stabiele vastgoedwaarde behouden, zelfs in economisch onzekere tijden.

Eigen gebruik voor familie

Een van de voordelen van het investeren in studentenkamers is dat u de mogelijkheid heeft om de accommodatie zelf te gebruiken voor uw kinderen als ze naar de universiteit gaan. Dit kan hen een veilige en vertrouwde plek bieden om te wonen, wat geruststellend kan zijn voor zowel u als uw kinderen.

Onze projecten

Interesse?

Wilt u investeren in een studentenkamer of studio?

Studentenkamers

BXLKot
Brussel

Groeimarkt

Grote vraag in België

Studentenhuisvesting is in grote mate afhankelijk van de omvang van de studentenpopulatie, bestaande uit zowel nationale als internationale studenten, en het deel van deze studentenpopulatie dat niet thuis woont.

Met ongeveer 119.000 studenten die hoger onderwijs volgen, is Brussels de grootste “studentenstad” van België in termen van zowel het aantal studenten als het aantal onderwijsinstellingen. Gent staat op een tweede plaats, gevolgd door Leuven en Antwerpen. Luik maakt de top 5 compleet als de grootste Waalse studentenstad.

De tien grootste steden voor studenten in België vertegenwoordigen ongeveer 90% van de totale Belgische studentenpopulatie. In het academiejaar 2021-2022 waren er naar schatting ongeveer 507.000 studenten in het hoger onderwijs in België, verdeeld over de drie regio’s. Dit aantal toont een stijging van ongeveer 3% ten opzichte van het academiejaar 2020-2021, wat de eerder geschatte gemiddelde jaarlijkse groei van 2,5% overtreft.

België

Vlaanderen

Brussel

Kamer

€ 360
€ 350
€ 435

Studio

€ 510
€ 535
€ 605

Gemiddelde

€ 440
€ 450
€ 525

Wat zorgt voor mooie opbrengsten

Opbrengstenformule

De huurprijzen voor studentenkamers worden sterk beïnvloed door de wet van vraag en aanbod. De aanhoudende vraag naar studentenhuisvesting, gecombineerd met een tekort aan beschikbare kamers, heeft geleid tot stijgende huurprijzen in België. Het is echter belangrijk op te merken dat deze prijzen aanzienlijk kunnen variëren afhankelijk van de specifieke studentenstad en een reeks andere factoren die verband houden met zowel het gebouw als de locatie van de kamer.

Factoren zoals de afstand tot de faculteiten, de ligging binnen of buiten de studentenbuurt, de kwaliteit van de kamer, de voorzieningen (bijvoorbeeld eigen sanitair of gedeelde faciliteiten, volwaardige studio), de oppervlakte, gemeenschappelijke voorzieningen en zelfs de positie van de kamer binnen het gebouw kunnen allemaal van invloed zijn op de huurprijs.

Over het algemeen is er een opwaartse trend in de huurprijzen in de drie Belgische regio’s. Brussel blijft veruit de duurste studentenstad, met huurprijzen die dit jaar opnieuw zijn gestegen, vooral in Vlaanderen en Brussel. Hoewel Wallonië vorig jaar geen aanzienlijke prijsstijging kende, is er dit jaar ook een stijging waar te nemen, zij het minder uitgesproken dan in de andere regio’s.

In België bedraagt de algehele stijging ongeveer 6%, wat in lijn ligt met de verwachtingen en de algemene trend dat de huurprijzen aanzienlijk stijgen. (Kotkompass 2022)

Heeft u interesse?

Meer weten over de verschillende mogelijkheden of een afspraak inplannen?