Skip to main content

Het architectenbureau Dierendonckblancke, opgericht door Alexander Dierendonck en zijn partner Isabelle Blancke, verwelkomde vorig jaar een derde partner, Jürgen Vandewalle. Alexander begon alleen in 2000, na enkele jaren in Parijs te hebben gewerkt. Hij keerde met zijn partner vanuit Parijs terug naar België voor een project, en in 2009 richtten zij samen het architectenbureau Dierendonckblancke op.

Het bureau groeide geleidelijk van één persoon tot een team van ongeveer twintig medewerkers. Ze zijn actief in zowel de particuliere sector, zoals woningontwikkeling, als in publieke projecten, waaronder sociale woningbouw. Hun portefeuille is zeer divers, met een focus op middelgrote tot grootschalige projecten vanwege hun maatschappelijke relevantie. Ze geloven dat ze op die manier een betekenisvolle impact kunnen maken op de gebouwde omgeving. Veel van hun opdrachten, vooral voor de overheid, komen voort uit gewonnen wedstrijden.

BXLKot is een particuliere opdracht van Dierendonckblancke, maar ze hebben ook ervaring met theaters, scholen en sociale woningen. Ze bouwen bovendien voor de Universiteit van Gent en de Universiteit van Leuven. De afgelopen vijf à zes jaar zijn ze zeer actief geweest in Brussel, mede dankzij de bouwmeestercultuur en wedstrijden, die hen toegang geven tot een markt die voorheen moeilijk bereikbaar was voor Vlamingen. Dat heeft geleid tot verschillende publieke projecten in Brussel.

Momenteel werken ze in Molenbeek aan een cohousing project voor senioren en sociale woningbouw rond een collectief park. Binnenkort start de bouw van een woontoren in Ganshoren, bestemd voor budgetvriendelijke woningen voor de stad Brussel.

Dierendonckblancke architecten streven naar gebouwen met een soort eerlijkheid. Ze geloven sterk dat wanneer men de structuur en opbouw van een gebouw kan zien, de ruimtes hier kracht uit putten. Het tonen van de structuur, het kiezen van materialen met een eigen karakter en dat zichtbaar laten zijn, is voor hen belangrijk omdat het een soort van rijkdom creëert en de identiteit en het karakter van het gebouw naar voren brengt.

Awards voor architectenkantoor Dierendonckblancke

Het architectenbureau Dierendonckeblancke heeft opnieuw zijn stempel gedrukt op de hedendaagse architectuurwereld door een reeks prestigieuze prijzen in de wacht te slepen. Met een indrukwekkend portfolio dat innovatieve ontwerpen en doordachte concepten omvat, heeft het bureau zich gevestigd als een vooraanstaande speler in de branche.

Onder de recente erkenningen bevinden zich de felbegeerde Architectuurprijs Gent 2021, toegekend voor het collectieve woningbouwproject Nekkersput, een meesterlijke combinatie van functionaliteit en esthetiek die de jury overtuigde. Ook in 2019 werden ze bekroond met de EU Mies Award voor hun niet-residentieel project OC Kasterlee en Het GielsBos. Daarnaast werden ze beloond met de BigMat Awards in 2019, waarbij zowel de Tol als Het Gielsbos erkenning kregen voor hun bijdrage aan het Belgische architecturale landschap. Die opeenstapeling van prijzen getuigt van de voortdurende toewijding van het architectenbureau Dierendonckblancke aan excellentie en innovatie binnen de architectuur.

BXLKot

Studentenkamers Brussel

Bij het starten van een nieuwe opdracht, zoals het ontwerp en de realisatie van BXLKot in Brussel, gaat architectenbureau Dierendonckeblancke grondig te werk. Het begint met het opstellen van een aanbestedingsdossier, waarop aannemers hun prijzen kunnen baseren. Echter, het bureau gaat verder dan alleen de financiële aspecten en betrekt ook de inzichten van potentiële bouwpartners in het proces. Ze geloven sterk in overleg en samenwerking, omdat ze erkennen dat die partijen waardevolle inzichten hebben, die kunnen bijdragen aan het vinden van de beste oplossingen. Dat dynamische aanpakken van het ontwerpproces, in samenwerking met ontwikkelaars en aannemers, stelt hen in staat om zowel aan de technische als de architecturale ambities van een project te voldoen.

Ook bij het realiseren van BXLKot moesten ze rekening houden met een breed scala aan factoren, van praktische stabiliteits- en duurzaamheidseisen tot waterbeheer en stedelijke voorschriften. Het perceel zelf, gelegen langs het kanaal, bood zowel uitdagingen als kansen.

De integratie van Carbstone bij BXLKot benadrukt hun toewijding aan duurzaamheid, innovatie en het streven naar hoogwaardige architectuur dat zowel functioneel als milieuvriendelijk is. Het materiaal dat wordt gebruikt bij Masterbloc en hun toepassing ‘Carbstone’ is zodus volledig recycleerbaar. Stenen worden teruggemalen, waarbij het CO2 in de steen behouden blijft. Door het materiaal te breken en opnieuw te gebruiken als granulaat, vermijden ze onder andere verspilling en wordt er bijgedragen aan een circulaire economie. Het materiaal wordt bovendien ingezet voor nieuwe doeleinden, waardoor de levensduur wordt verlengd en de ecologische voetafdruk verkleind.

Naast de standaard studentenhuisvesting, was het de gemeente Anderlecht die het verzoek indiende om grotere appartementen in het gebouw te integreren, wat later door de bouwheer werd gesteund. Bovendien, met een langgerekt perceel en aanzienlijk niveauverschil, was het creëren van toegankelijke terrassen een prioriteit. Ook is er ruimte voorzien op hetzelfde niveau als de terrassen voor een fietsersbrug die een verbinding vormt tussen het gebouw en de omgeving.

De keuze om studentenhuisvesting te bieden op de locatie van BXLKot was gerechtvaardigd door de aanzienlijke vraag naar betaalbare woonruimtes voor studenten, die mede werd ondersteund door partners als VUB en ULB. De toekomst van de kanaalzone belooft een dynamische ontwikkeling, met tal van nieuwe activiteiten en mogelijkheden die de buurt tot een levendige en aantrekkelijke hub in Brussel zullen maken. De visie achter de ontwikkeling van BXLKot omvatte een intensief overlegtraject met verschillende belanghebbenden in Brussel om een breed draagvlak te creëren voor het project. Met een gemengd programma en een focus op verbinding met de omgeving, belichaamt BXLKot de kracht van creatieve en collaboratieve ontwerpbenaderingen.

Meer weten over studentenkamers?

Neem dan een kijkje op de projectpagina

MEER INFORMATIE