Skip to main content
BrusselDuurzaam

EPC-waarden A en B, een Vlaamse realiteit die Brussel volgt

Studentenstudio's BXLKot

Het belang van een goed EPC-label

In Vlaanderen is de aanpak van energieprestaties van gebouwen al geruime tijd een prioriteit. Sinds 2023 is er wetgeving van kracht die eigenaren van woningen en appartementen met een EPC-label E of F verplicht om binnen vijf jaar na aankoop te renoveren naar minstens een EPC-label D. Maar dat is slechts het begin. De ambities van Vlaanderen reiken veel verder, met plannen die zich uitstrekken tot 2045, waarbij het doel woningen een EPC-score van A te laten behalen binnen dezelfde termijn. Die ambitieuze doelstellingen onderstrepen de vastberadenheid van Vlaanderen om een duurzame en energiezuinige toekomst te realiseren.

Ook Brussel zet stevig in op het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen. Momenteel zijn er plannen om tegen 2033 residentiële gebouwen te laten voldoen aan een energieverbruik van minder dan 275 kWh/m²/jaar, wat overeenkomt met energieklasse E volgens de Brusselse normen. Maar daar stopt het niet. Binnen twintig jaar moet het energieverbruik zelfs dalen tot minder dan 150 kWh/m²/jaar, wat overeenkomt met energieklasse C. Die maatregelen benadrukken de vastberadenheid van Brussel om de energie-efficiëntie te verbeteren en een duurzame leefomgeving te creëren voor haar inwoners.

EPC in Brusselse studentenkoten: een tussenstand

Zoals reeds aangehaald, komt het beoordelen van energieprestaties van gebouwen steeds prominenter naar voren in het vastgoedlandschap. Dat EPC-label wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren die een directe invloed hebben op de energie-efficiëntie van een woning. Dit is eveneens het geval als we spreken over studentenkoten. In Brussel betekent dit dat er vaak aanzienlijke aanpassingen en dus investeringen nodig zijn om te voldoen aan de opgelegde normen.

Een van de eerste zaken die de EPC-score beïnvloedt, is het bouwjaar van het vastgoed. Oudere panden hebben over het algemeen een slechtere score, waardoor eigenaars van verouderde koten voor een uitdaging staan om tegen 2044 de gewenste energieklasse C te behalen. Zo zien we dat een van de cruciale factoren daaraan verbonden, de soort verwarmingsinstallatie is. Koten in Brussel hebben vaak verouderde verwarmingssystemen op stookolie of gas die de moderne energie-efficiëntie-eisen niet nakomen. De vervanging van die installaties door meer energiezuinige alternatieven is dan ook vaak een duur en ingrijpend proces.

Bovendien is isolatie een essentieel aspect voor een goede EPC-score. Oude koten hebben vaak gebrekkige isolatie, wat resulteert in aanzienlijk energieverlies. Het opnieuw isoleren van die panden is dan ook een belangrijke stap om de energie-efficiëntie te verbeteren.

Tot slot kunnen zonnepanelen en zonneboilers een significante bijdrage leveren aan het verbeteren van de EPC-score. Nochtans missen veel verouderde koten die energiebesparende installaties.

In conclusie, het verbeteren van de energieprestaties van verouderde koten in Brussel vereist vaak dure innovaties en investeringen. Het is ook een investering die u niet kan laten liggen, aangezien het niet voldoen aan de normen kan resulteren in de kans dat u niet meer gaat mogen verhuren, waardoor doorverkoop zeer moeilijk wordt. Daarom is het verstandiger om te investeren in gebouwen die al rekening houden met toekomstige EPC-eisen, om het liefst zo ver mogelijk vooruit te kijken.

Gebouw met zonnepanelen

BXLKot, dé nieuwe investeringsopportuniteit in Brussel

Bij BXLKot in Brussel, streven we naar een toekomstgerichte aanpak waar energie-efficiëntie centraal staat.

Een belangrijk aspect van onze aanpak is de keuze van verwarmingsinstallaties. We streven naar een zo energie-onafhankelijk gebouw, waarbij we onafhankelijk zijn van andere partijen voor onze energievoorziening. Door geavanceerde systemen zoals geothermische verwarming, zonnepanelen en wateropvang toe te passen, in combinatie met goede isolatie van dak tot vloer en muren, streven we ernaar om een EPC-label A+ te behalen. Op die manier verzekeren we niet alleen een comfortabele leefomgeving voor onze huurders, maar dragen we ook bij aan een duurzame toekomst, waarbij we toekomstige kosten vermijden en de operationele kosten bij uitbating zo laag mogelijk houden. Bij BXLKot staan we garant voor een investering die niet alleen veilig en rendabel is, maar ook bijdraagt aan een duurzame en zorgeloze toekomst voor zowel investeerders als huurders.

Heeft u interesse? Neem hier zeker eens een kijkje!