Skip to main content
InvesterenParkingsZaventem

Investeren in ecoparkings van de toekomst

Elektrische laadpalen Parking 21

Groen, bewust, zeer logisch en rationeel

Wat zijn nu ‘ecoparkings’?

Investeren in ecoparkings is investeren in parkeerplaatsen met een gunstige impact op het milieu. Dit aan de hand van vijf factoren die we hier graag even toelichten. Enerzijds is een ecoparking een parking die zéér frequent wordt gebruikt. Anderzijds richt een ecoparking zich op verschillende doelgroepen. Deze moderne rotatieparking kan zo overdag gebruikt worden door bedrijven en ’s avonds door bewoners. Bij een naburig hotel behoren ook hotelgasten tot het doelpubliek. Parkeerplaatsen die overdag leegstaan zijn immers niet optimaal naar gebruik. Ten tweede situeert een ecoparking zich bij voorkeur ondergronds. Op deze manier komt er bovengronds open ruimte, zoals een park of moestuinen, vrij. Ecoparkings kunnen dus een alternatief zijn om meer groen te ontwikkelen in stedelijke gebieden. Ten derde gelooft een ecoparking in groene energie. Het is dus een parking die hoofzakelijk bestaat uit laadpunten voor elektrische auto’s. Groene energie en groene ruimte, dat is de doelstelling van ecoparking. Een win- win voor mens, ruimte en milieu.

 

Elektrische wagens en fiscale voordelen.

Vanaf 1 januari 2026 kunnen in België enkel nog emissievrije wagens genieten van een fiscale aftrek. Momenteel is het gros van de huidige rotatieparkings hier absoluut niet op voorzien. Elektrische laadpunten installeren met voldoende stroomtoevoer in bestaande rotatieparkings zijn dan ook geen sinecure. Bovendien gaat het om een grote investering die al snel tot 100.000 euro kan oplopen. Momenteel is er een reeds een grote vraag naar laadplaatsen voor milieuvriendelijke wagens in bedrijfsomgevingen en overstapparkings. Grote merknamen zoals Jaguar, Ford en Volvo hebben sinds kort al de beslissing genomen om vanaf 2030 enkel nog elektrische wagens op de markt te brengen. Het is dan ook logisch dat de vraag naar milieuvriendelijke parkings verder zal stijgen.

 

investeren in ecoparkings

 

Investeren in ecoparkings in de luchthavenzone, vraag & aanbod.

Fjord RED is een projectontwikkelaar gespecialiseerd in het opwaarderen van locaties op drukbezette knooppunten. In samenspraak met professionele uitbaters en gefundeerd studiewerk vond Fjord een geschikte locatie in Zaventem voor zijn eerste ecoparking. Deze locatie werd onder meer gekozen omwille van een ernstig tekort dat zich momenteel voordoet aan beschikbare standaard parkeerplaatsen. De schaarste reflecteert zich momenteel ook in de prijszetting van bewaakte ecoparkings. Indien men parkeert in een ondergrondse ecoparking variëren de prijzen in normale omstandigheden al snel tussen de 14 à 49 euro per dag. Er is niet alleen nood aan standaard parkeerplaatsen. Ook elektrische laadplaatsen zijn reeds uitermate schaars en talrijk bezet.

In de regio Diegem – Zaventem verwacht men nog een verdere stijging van de vraag, dit omwille van extra economische capaciteit die de luchthaven wil genereren. Tussen 2002 en 2019 steeg het aantal passagiers reeds van 14 miljoen naar 26 miljoen. Dankzij grote investeringen in de luchthaveninfrastructuur wil Zaventem tegen 2040 meer dan 40 miljoen passagiers bedienen.

In de private sector is deze trend zeker en vast niet onopgemerkt gebleven. Momenteel bevindt zich 25% van de Belgische tewerkstelling binnen een straal van 25 kilometer met de luchthavenzone. Het wordt ook wel “het” economische zwaartepunt genoemd. Dat is vanzelfsprekend ook niet zonder reden. Het aantal vergunde kantoorruimtes nam in de laatste drie jaar immers met maar liefst meer dan 34% toe. Ook na de coronacrisis zijn er hoopvolle verwachtingen over het economische gewicht van de luchthavenzone voor de Belgische tewerkstelling.

Een vierde factor die op termijn een gunstige impact kan hebben op de bezetting en het gebruik ecoparkings is de nabijheid van het Brussels Gewest. Momenteel is de vijfhoek, de binnenstad van Brussel, grotendeels autovrij. Deze maatregel werd toegepast door de coronacrisis maar wordt al zeker verlengd tot het einde van de zomervakantie. Steeds meer parkings in het Brussels Gewest worden geschrapt, dit om de openbare groene, veilige fiets- en voetpaden extra te promoten en te stimuleren. De bedoeling is om het autoverkeer binnen het Brussels Gewest te minimaliseren en het Gentse circulatieplan na te streven. Concreet betekent dit om rotatieparkings te bouwen op de grens van het Brussels Gewest en Zaventem. Op deze manier kunnen bezoekers buiten Brussel parkeren en vervolgens de tram of metro nemen richting het centrum. Ook in de luchthavenzone wordt dit geconcretiseerd door de bestaande tram- en metrolijn uit te bereiden, deze plannen staan gepland voor 2025 en 2028.

De vijfde en ook laatste factor is het beperkt aantal bouwgronden in de rand van Brussel voor rotatieparkings. Een rotatieparking heeft voldoende grondoppervlakte nodig, waardoor het zeer moeilijk is om hiervoor een geschikte locatie te vinden. Niet alle bouwgronden zijn namelijk geschikt om te dienen als rotatieparking. Dat bemoeilijkt uiteraard de zoektocht naar dé ideale locatie.

 

 

Waarom investeren in ecoparkings als particulier?

 

  • Een tastbare investering

Wie investeert in rotatieparkings, investeert in zowel vastgoed en het behoud van koopkracht. De tarieven van de parkings zijn immers niet gebonden aan indexatie via de gezondheidsindex en volgen daarom het ritme van de reële inflatie. Met andere woorden, wordt het leven duurder, dan stijgen de parkeertarieven evenredig mee.

 

  • Weinig tot geen onderhoudskosten

In tegenstelling tot appartementen of woningen zijn de technieken, leidingen en bijgevolg de onderhoudskosten relatief beperkt. Wat een zeer positief gegeven is voor de opbrengsten van investeerders in ecoparkings.

 

  • Geen last van wanbetalers

Bij het binnenrijden van een parking neemt men steeds een ticket waardoor buitenrijden zonder te betalen onmogelijk is. De klanten geven letterlijk hun wagen als waarborg. Het aantal wanbetalers is hierdoor quasi onbestaande.

 

  • Geen schadegevallen zoals bij een klassiek appartement

Veel schade kan in een rotatieparking niet worden aangericht… Een auto die tegen een betonnen paal zorgt voor meer schade aan de auto dan aan het beton. Indien er toch schade wordt aangericht beschikken de wagens altijd gegarandeerd over een verzekering. Zo weet u als investeerder dat u nooit wakker hoeft te liggen over de potentiële schade of kosten die schade met zich kan meebrengen. Een zorgeloze investering dus.

 

  • Liquiditeit

Een pakket groene parkeerplaatsen kan je al aankopen vanaf 104 500 euro. Met andere woorden een beperkt budget voor een vastgoedaankoop. Indien men wil doorverkopen is er de mogelijkheid om het op te splitsen en per parkeerplaats te verkopen. Daar de instapprijs behoorlijk laag is zijn de staanplaatsen voor verschillende budgetten toegankelijk en bijgevolg meer liquide dan klassiek vastgoed. Er zijn namelijk veel meer mensen die een budget hebben tot 100 000 euro dan mensen met een budget van 200 000 euro of meer. Een koper vinden met voldoende middelen is dus veel gemakkelijker.

 

  • Diversificatie

Een gouden tip die wij als ervaren vastgoedadviseurs jou kunnen geven is: ‘Leg niet al je eieren in dezelfde mand!’. Als investeerder is het slim om aan risicospreiding te doen. Dit betekent concreet dat risico’s verminderd worden doordat je investeert in verschillende soorten waarden. Beschik je al over een tweede woning of appartement dan is het misschien slim om nu in iets anders te investeren zoals bijvoorbeeld deze ecoparkings. Indien de woningprijzen in de toekomst zouden dalen betekent dit immers niet dat parkings daarom ook minder zullen opbrengen. Deze twee gevestigde elementen moeten echter afzonderlijk van elkaar bekeken worden.

Voor meer informatie over investeren in ecoparkings, kan u steeds terecht op onze projectpagina of kan u contactopnamen met een vastgoedadviseur.

Meer weten over Parking 21?

Neem dan een kijkje op de projectpagina

MEER INFORMATIE

Leave a Reply