Skip to main content
FinancieelInvesteren

Investeren in vastgoed na het verlaagd BTW-stelsel van 6%

Michiel Deman, adviseur bij Fjord RED

Investeren in vastgoed nadat je je enige woonst hebt gekocht met een verlaagd BTW-stelsel van 6%, het kan!

Over het algemeen betalen particulieren bij de aankoop van hun vastgoed 21% btw op nieuwbouwprojecten. Momenteel bestaat er een mogelijkheid om 15% minder belastingen te betalen, met dank aan de Vlaamse regering.

Wie tussen 1 januari 2021 en 31 december 2023 een nieuwbouwproject koopt, kan genieten van het verlaagd tarief van 6%. Dit komt omdat afbraak en wederopbouw van een woning niet meer beschouwd worden als renovatie, die wel aan 21% belastbaar zijn. Voor veel mensen is dit een interessante mogelijkheid om een nieuwbouwwoning te kopen aan een betaalbare prijs.

Enkele voorwaarden om te kunnen investeren in vastgoed aan 6% BTW.

Uiteraard zijn er aan deze uitzonderlijke regelgeving enkele strikte voorwaarden gekoppeld. Zo dient u de woning als een natuurlijke persoon aan te kopen. Vennootschappen kunnen dus niet profiteren van dit verlaagde btw-tarief. De nieuwe woonst moet uw enige en eigen woning zijn die als hoofdverblijfplaats zal dienen. Met andere woorden mag je geen andere vastgoedeigendommen bezitten en bent u verplicht om u te domiciliëren op de locatie van de nieuwe woonst.

Bijkomende voorwaarde is dat u aan de bovenstaande voorwaarden gedurende vijf jaar moet blijven voldoen. Doet u dat niet, dan dient u het verkregen btw-voordeel pro rata terug te betalen. Stel je voor dat u na 3 jaar de voorwaarden schendt, dan rest er een verschuldigde BTW van 2/5e op de verkregen 15% korting.

Voor de aangekochte woonst gelden er eveneens enkele voorwaarden. Zo moet het oude gebouw volledig afgebroken zijn. De nieuwe woning moet nadien volledig op hetzelfde kadastraal perceel gebouwd worden. Hierbovenop komt dat de bewoonbare oppervlakte van een appartement niet groter mag zijn dan 200 m2

 

U hebt aangekocht aan het verlaagd tarief. Proficiat! Maar kan ik blijven investeren in vastgoed?

Een volledig terechte vraag. Beperkt worden tot investeren in uw eigen woning en uw resterend kapitaal op de bank laten staan, is een drama voor veel mensen.

Welnu, onze Sales Advisor Michiel Deman zocht het voor u uit. Investeren met uw resterende kapitaal kan nog steeds zonder de voorwaarden te schenden.

 

 

Michiel Deman – Sales Advisor Fjord RED

 

“Om te begrijpen of we kunnen blijven genieten van het verlaagde BTW-tarief van 6%, moeten we eerst en vooral begrijpen wat “uw enige en eigen woning” exact betekent.”

Graag verwijzen we hiervoor naar artikel 8.1 van “FAQ – Afbraak en heropbouw – Tijdelijk verlaagd btw-tarief van FOD Financiën”.

“8.1. Een van de sociale voorwaarden opdat de maatregel van toepassing zou kunnen zijn is dat de nieuwe woning voor de koper of bouwheer de enige woning is. Welke onroerende goederen kunnen gelden als zogenaamd “verhinderend bezit” (men bezit reeds een andere woning waardoor men de maatregel niet kan genieten)?

 

Deze gebouwde onroerende goederen kunnen gelden als verhinderend bezit:

 

  • elke woning in haar gebruikelijke betekenis (woonhuis, appartement, villa, etc.), al dan niet bewoond of verhuurd (met inbegrip van de verhuur beoogd door artikel 1quater, § 2, KB 20)

 

  • een vakantiewoning, chalet, gîte, zelfs al is het verboden er zijn domicilie te vestigen

 

  • een kamer in een aparthotel (met kenmerken van een autonome wooneenheid zoals keuken en badkamer)

 

  • een woning in oprichting

 

  • een serviceflat

 

Deze goederen worden niet aangemerkt als verhinderend bezit:

 

  • een kamer, niet voorzien van keuken en badkamer, in een hotel of in een rust- en verzorgingstehuis

 

  • container, mobiele eenheid, caravan waaraan niet een kadastraal inkomen van gebouwd onroerend goed aan toegekend is of kan worden

 

  • een garage

 

  • een bouwgrond

 

  • een winkelruimte, opslagruimte, kantoorruimte, bedrijfsgebouw, … “

“We kunnen dus nog steeds een investering in vastgoed doen, zij het in de onroerende goederen die niet aangemerkt worden als verhinderend bezit. Zo zijn garages, bouwgronden, winkelruimtes en bovendien ook hotelkamers, die niet voorzien zijn van een keuken, nog steeds een interessante mogelijkheid om je kapitaal te beschermen dankzij vastgoed. En bijf je de kans houden om een vastgoedportefeuille op te bouwen. Belangrijk: Een hotelkamer mag niet voorzien zijn van een keuken en dient met een hotelservice te zijn. Een kamer in een aparthotel (met keuken en badkamer), businessflat, serviceflat of een vakantiewoning kan dus niet.

De hotelkamers van Mövenpick Brussels Airport komen dus perfect in aanmerking. En dit zonder te raken aan het verlaagde BTW-voordeel van je heropgebouwde woning. Kopen aan het verlaagd btw-tarief en verder investeren in vastgoed? Het kan.”

Meer weten over de mogelijkheden in Mövenpick Brussels Airport? Ontdek het hier!

Meer weten over Mövenpick Brussels Airport?

Neem dan een kijkje op de projectpagina

MEER INFORMATIE

Leave a Reply