Skip to main content
ArchitectuurDuurzaam

De concrete betekenis van duurzaam bouwen met de toekomst als drijfveer.

Duurzaam hotel

De term ‘duurzaamheid’ moet zowat de meest gebruikte term zijn in het bedrijfsleven van afgelopen jaar. Volgens ‘Van Daele’ heeft het een dubbele, bredere betekenis: ofwel ‘weinig aan slijtage of bederf onderhevig’, ofwel ‘het milieu weinig belastend.’ We komen de term ‘duurzaamheid’ vooral tegen wanneer ondernemingen zichzelf willen presenteren aan de buitenwereld. Interessanter om te weten is op welke manier deze term ook concreet ingevuld wordt. Zonder dat het een holle term moet worden. In dit artikel beschrijven we op welke manier Fjord RED ‘duurzaam’ zal bouwen bij de komende investeringsprojecten, en hoe duurzaamheid ook op lange termijn een grote rol zal spelen in projectontwikkeling en onze economie.

Gebruik van geothermie

Eén van de technieken die gebruikt zal worden bij de realisatie van toekomstige vastgoedprojecten is ‘geothermie’ of ‘aardwarmte’. Het is een techniek die de laatste jaren aan populariteit heeft gewonnen bij het grote publiek. Zowel in grotere gebouwen, als in woningbouw. Bij geothermie wordt er warmte gewonnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlakte en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Zo zullen er voor Mövenpick Brussels Airport een 20-tal kokers met diepe boringen in de grond geplaatst worden. Deze gaan tot wel 160 meter diep om zo een optimaal resultaat te verkrijgen. Dankzij het gebruik van deze techniek zal er naar schatting 20% minder energiekost nodig zijn bij de ingebruikname en exploitatie van het gebouw. Een keuze die op lange termijn, zowel voor investeerder als voor gebruiker, zijn vruchten zal afleveren.

Duurzaam ecologisch hotel MövenpickRecuperatie en infiltratie van hemelwater

Tijdens de ontwerpfase van nieuwe projecten wordt er steeds rekening gehouden met de afvoer en opslag van hemelwater. Het principe hiervan is uiteindelijk vrij simpel: hemelwater wordt opgevangen via het dak, wordt naar een waterdichte tank gebracht en nadien opgepompt om te gebruiken voor onder andere het doorspoelen van toiletten. In Mövenpick Brussels Airport zullen de regenwaterputten zo voorzien zijn dat deze, indien volledig gevuld en een volledige bezetting van het hotel, 3 weken lang de toiletten kunnen doorspoelen in het hele hotel. Zowel naar beperking van verbruikskosten is dit een grote plus, evenzeer als we milieubewust gaan kijken met mogelijke watertekorten in Vlaanderen.

Voorts werd ook rekening gehouden met de waterdoorlatendheid van materialen. Het voorgaande gebouw op de site van Mövenpick Brussels Airport was opgetrokken uit baksteen, nam een zeer groot volume in van het terrein in laagbouw en had daar rond nog een volledig aangelegd parking in klinkers. Het spreekt voor zich dat dit naar waterdoorlatendheid een zeer slechte score behaalde. Amper 10% van de oppervlakte van het terrein was erop voorzien dat hemelwater kon infiltreren in de grond. Dankzij de architect en het nieuwe RUP, waarin hoogbouw mogelijk gemaakt wordt, zijn er ook veel meer groene zones ingetekend. Zo zorgt Fjord RED ervoor dat naar schatting 68% van het volledige terrein waterdoorlatend zal zijn, en zo zijn impact heeft op een duurzaam bouw- en uitbatingsproces.

Kwalitatieve en duurzame materialen

Duurzaam bouwen wordt ook gedefinieerd als ‘bouwen met materialen die weinig aan slijtage of bederf onderhevig zijn’. Dit is exact de reden waarom er voorkeur gegeven wordt aan het gebruik van beton. Een eerste voordeel van beton is dat dit standvastig materiaal een veel langere houdbaarheidsdatum heeft dan een klassieke baksteen. Je kan er dus vanop uit gaan dat je gebouw in het algemeen veel kwalitatiever en op lange termijn gericht is.

Een tweede voordeel van beton is de hoge warmteopslagcapaciteit. Beton neemt doorheen de dag warmte op, en kan deze geleidelijk terug afgeven naarmate de buitentemperatuur daalt. Zo verkrijg je minder warmte-en koudepieken, waardoor je minder moet verwarmen op koude dagen of afkoelen bij warme dagen. Een derde groot voordeel aan beton is het geringe onderhoudswerk. Wanneer beton gebruikt wordt qua gevelsteen, vraagt dit hoogstens eens een reiningsbeurt.

Uiteraard heeft het gebruik van beton in plaats van een klassieke baksteen of snelbouw zijn kostprijs. Een kostprijs waarvan Fjord RED overtuigt is dat het de investering meer dan waard is, wanneer we met een lange termijnvisie naar duurzame ontwikkeling kijken.

Niet enkel de keuze van het gevelmateriaal gebeurde weloverwogen. Ook voor de inrichting van Mövenpick Brussels Airport – een hotel is uiteraard aan slijtage onderhevig – werd rekening gehouden met het gebruik van duurzame en vooral kwalitatieve materialen. De keuzes werden gemaakt naar zowel energie-efficiëntie als naar materialen die aan een minimum aan slijtage onderhevig zijn. Zo wordt er voor de inrichting gekozen voor kwalitatieve kranen van het merk Grohe, een degelijke parketvloer, LED-verlichting in het hele hotel en ramen die gemaakt zijn uit aluminium, in plaats van het goedkopere PVC. Wist je trouwens dat er gespecialiseerde bedrijven zijn die oude aluminiumramen terug smelten en nadien hergebruiken om nieuwe ramen mee te maken? Een grote plus in tijden waarin de prijzen van bouwmaterialen zeer hoog zijn en er grote schaarste heerst op de markt.

Mövenpick Brussels Airport Zaventem golvende gordijnenCirculair bouwen in een veranderlijke economie

Tijdens de ontwerpfase lag er een grote nadruk op circulair bouwen. Kort uitgelegd, dit is bouwen volgende de principes van een circulaire economie. Iets concreter: men gaat ervan uit dat bij een gebouw materialen zoveel mogelijk kunnen hergebruikt worden, wanneer dit nodig is. Lees hierboven zeker even kort het stukje omtrent de keuze voor aluminium raamprofielen terug. Mocht je meer interesse hebben in deze materie en een circulaire economie, kunnen we zeker het boek ‘Material Matters’ van Thomas Rau en Sabine Oberhuber aanraden.

Wanneer we bovenstaande gaan reflecteren richting het nieuwe Mövenpick Brussels Airport hotel, kunnen we stellen dat we toch wel enkele interessante principes hiervan hebben toegepast. Zo werden enkele dragende muren planmatig gewijzigd naar niet-dragende muren. Dit maakt het mogelijk om – indien dit noodzakelijk zou zijn – mits enkele kleine aanpassingen 2 standaard hotelkamers om te toveren in een long stay studio of appartement. Het gebouw is immers voorzien op veranderlijke of wijzigende marktomstandigheden.

Zo werd er ook rekening gehouden met de plafondhoogtes per verdieping. In bestaande gebouwen, opgericht in de jaren ’70 en ’80, valt het op dat de plafondhoogtes niet meer voldoen aan de hedendaagse normen. Zo verdwijnt de kans naar reconversie en wijziging van bestemming van het gebouw volledig. Hierdoor kunnen deze gebouwen niet meer hergebruikt worden en is een sloop noodzakelijk bij wijziging van de functie. Bijvoorbeeld: een bestaand kantoorgebouw in centrum Brussel wordt niet meer verhuurd, aangezien het al sterk verouderd is. Nochtans is de centrumlocatie een zeer sterke troef. De eigenaar hiervan wil liever geen grote kosten meer maken naar renovatie toe en kiest voor een verkoop. Verschillende potentiële kopers – die mogelijks een hotel, studentenhuisvesting of commerciële functie willen geven – haken af op de kostprijs voor de sloop + een nieuwbouw of willen niet de gewenste en geschatte vraagprijs bieden. Iets wat wel mogelijk was geweest mochten de plafondhoogtes meer mogelijkheden hadden geboden. Bij nieuwe ontwikkelingen zal Fjord steeds rekening houden met dergelijke ‘op het eerste zicht’-lijkende details. Details die de duurzame invulling van een gebouw kunnen maken, of juist niet.

Een duurzame uitbating

Niet enkel tijdens het ontwikkelingsproces, ook nadien, tijdens de uitbating wordt er gekeken met een duurzame kijk naar het Mövenpick hotel. Momenteel worden er door Toerisme Vlaanderen en Goodplanet Belgium jaarlijks ‘groene labels’, de ‘Green Keys’, uitgedeeld aan hotels en toeristische logies die zich inzetten en inspanningen doen voor het leefmilieu. In hotels met deze ‘Green Key’ kan je zelfs met ecocheques betalen. Binnen enkele decenia zullen bedrijven hun koers en samenwerkende partners meer en meer moeten bepalen in functie van hun milieuscore. Deze score heeft te maken met energieonafhankelijkheid, laadpalen, CO2-uitstoot en dergelijke. Hotels die hierop niet voorzien zijn, zullen dus veel minder aantrekkelijk zijn voor gasten en rendabel zijn op lange termijn voor investeerders.

Zoals je hierboven kan lezen is duurzaam bouwen bij Fjord RED geen hol begrip, maar een weloverwogen beslissing tijdens het ontwikkelings- en uitbatingsproces. Bij de realisatie van een volledige site is goed-koop vaak ook duur-koop, zeker op lange termijn. Om onze investeerders en vooral ook de gebruikers van onze exploitatiediensten tevreden te houden op lange termijn, maken we onze keuzes ook toekomstgericht, met een nuchtere kijk richting vastgoed met een toegevoegde waarde.

Indien u graag wat nog wat meer informatie krijgt over het meest recente project van Fjord RED en op welke manier men probeert om zo duurzaam mogelijk te bouwen, kan u steeds contact opnemen met een van onze vastgoedadviseurs via deze pagina.

Meer weten over Mövenpick Brussels Airport?

Neem dan een kijkje op de projectpagina

MEER INFORMATIE

Leave a Reply