Skip to main content
Mövenpick Brussel AirportZaventem

Buurt in opwaardering, heraanleg brug Hector Henneaulaan

Brug Hector Henneaulaan toekomstbeeld

Veiligere wegen, een betere doorstroming van het verkeer en een aangename leefomgeving voor mens en dier. Deze 3 peilers staan binnen de heraanleg van de brug over de Hector Henneaulaan. De heraanleg kadert in een aantal ‘quick wins’ in het programma ‘Werken aan de Ring’. Wij geven je graag wat meer informatie waarom de heraanleg van deze brug zo interessant is voor bedrijvenpark Keiberg, Zaventem en de verbinding met Diegem.

De huidige staat van de brug

Vanaf 30 april 2021 staat de heraanleg en de herinrichting van de brug over de Hector Henneaulaan gepland in Zaventem. Deze brug overkoepelt de R22 en de R0, beter bekend als de ring rond Brussel. Momenteel is de bouwkundige staat van de brug niet meer optimaal en voldoet deze niet meer aan de hedendaagse normen. Het huidige verkeer op de brug van de Hector Henneaulaan over de R0 staat vaak stil. Momenteel is er geen aparte bedding voor het openbaar vervoer waardoor ook zij vaak in de file staan.  Fietsers en voetgangers durven de brug niet oversteken omdat de situatie onveilig is. Momenteel zijn er geen fietspaden aanwezig, enkel fietssuggestiestroken. Voetgangersvoorzieningen zo als voetpaden en zebrapaden zijn momenteel onvolledig en onveilig.

Het grote probleem is dat de huidige brug niet erg breed is. Hierdoor worden de verschillende weggebruikers gedwongen om zich dicht bij elkaar te verplaatsen. De heraanleg en herinrichting zal de situatie voor alle weggebruikers verbeteren en is zo een mooi voorbeeld van een multimodale aanpak.

Verbreding van de brug met aanleg van een ecopassage

Een eerste grote wijziging is de verbreding van de brug. De brug zal in de toekomst dubbel zo breed worden als in de huidige situatie. Er worden in het noordelijk deel van de brug 5 rijstroken voorzien voor doorgaand verkeer en nog eens 2 extra busbeddingen. Op deze manier zal zowel het doorgaand verkeer als het openbaar vervoer zich een stuk vlotter kunnen voortbewegen. Dit heeft een pak minder files tot gevolg en dus een vlottere verbinding tussen Zaventem en Diegem.

Brug Hector Hennaulaan

Een tweede grote wijziging die doorgevoerd zal worden is het beschermen van de zachte weggebruiker ten opzichte van het gemotoriseerd verkeer. Zo komen er afzonderlijke fiets- en wandelpaden in beide richtingen. Deze zullen afgescheiden worden met aan beide kanten een groenstrook. Er wordt dus een duidelijke afscheiding gemaakt tussen de mobiliteitstypes. Deze wijziging maakt een veilige verplaatsing met de fiets of te voet mogelijk.

Bijkomend voordeel van de aanleg van de groenstrook naast het fiets- en wandelpad is de creatie van een ‘ecopassage’. Aan beide kanten van de R0 liggen twee waardevolle groene ruimtes. Deze zullen verbonden worden met elkaar dankzij de aanleg van de nieuwe brug. Enerzijds zal het een veilige oversteekplaats vormen voor dieren die de R0 willen oversteken. Anderzijds zullen de groenzones meer toegankelijker gemaakt worden voor omwonenden en werknemers in de buurt. Dit heeft een positieve ecologische invloed voor mens en dier.

Nieuwe brug

De werken zullen van start gaan op 30 april 2021. Verwacht wordt dat deze werken ongeveer 3 jaar zullen duren, tot midden 2024. De heraanleg en herinrichting van deze verbindingsweg en -brug biedt een belangrijke opportuniteit naar leefbaarheid, verkeersveiligheid, mobiliteit en omgevingskwaliteit van de directe woon- en werkomgeving.

Meer weten over Mövenpick Brussels Airport?

Neem dan een kijkje op de projectpagina

MEER INFORMATIE

Leave a Reply